วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เด็กชายนิปปุน โต๋วสัจจา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ได้ร่วมการแข่งขัน BUDO WARRIOR ยูยิตสูชิงแชมป์ภาคกลาง (Ranking) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561
The Circle ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์ รังสิตโดยได้รับรางวัลดังนี้                                                                       
           1. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุต่ำกว่า 7 ปีชาย จำนวน 2 รางวัล
·       ประเภทต่อสู้ FightingSystem
·       ประเภทต่อสู้ท่าล็อก Newaza
            2.รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่นอายุต่ำกว่า 7 ปีชายจำนวน 2 รางวัล
·       ประเภทต่อสู้Fighting system
·       ประเภทต่อสู้ท่าล็อก Newaza
                              3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน รุ่นอายุต่ำกว่า 7 ปีชาย ประเภท Full-Contact
ทางโรงเรียนขอแสดงควมยินดีกับน้องน้ำว้าที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เด็กชายชิโนดม โต๋วสัจจานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ได้ร่วมการแข่งขัน BUDO WARRIOR ยูยิตสูชิงแชมป์ภาคกลาง (Ranking) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561
The Circle ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์ รังสิตโดยได้รับรางวัลดังนี้
1.       รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุ 8-9 ปีชาย ประเภทต่อสู้ Fighting system
2.       รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองรุ่นอายุ 8-9 ปีชาย ประเภทต่อสู้Fighting system
3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญเงินรุ่นอายุ 8-9 ปีชาย ประเภทการต่อสู้ท่าล็อกNewaza
                  4.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน รุ่นอายุ 8-9 ปีชายประเภท Full-Contact
ทางโรงเรียนขอแสดงควมยินดีกับน้องน้ำเต๊ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

1 ความคิดเห็น:

  1. Play at the best casinos in Colorado - DrMCD
    Best casinos 여수 출장샵 in Colorado. Enjoy 제주 출장안마 slots, table games, live dealer tables, live poker 부천 출장안마 & more. Start winning with more 통영 출장마사지 than $50K in bonus chips 거제 출장마사지 at these online

    ตอบลบ